Икромжон Каримов
 Унитилиб кетаётган хунар турларидан Алак матосини қайта тиклашга харакат қилаётган Каримов Икромжон ушбу хунар турини яхши билган усталарга шогирд тушган. Алак матосини қадимий турларини ва услубларини ўрганиш, уларни тўқилишини йўлга қўйиш сирларини устозларидан қунт билан ўрганмоқда. Қадимий услубдаги матоларни замонавий матолар билан уйғунлашган холда яхлит тайёр буюмлар тайёрлашга хам алохида эътибор беради. Кейинги даврларда янги йўналиш «Либослар дизайнери» сохаси бўйича самарали иш олиб бормоқда. Унинг «Наманган гуллари» ва «Нозик шарқ» либослар тўплами Тошкент ва Бухоро шахрида ўтказилган «Модалар наъмойиши»да юқори бахоланди.
Изделия ремесленника