Майда хайкалтарошлик буюмлар

Хайкалча (мароқли дам)

Вахобжон Буваев
BV004

Хайкалча (ғижжакчи отахон)

Вахобжон Буваев
BV003

Хайкалча (қувноқ отахон)

Вахобжон Буваев
BV002

Хайкалча (Чол кампир)

Вахобжон Буваев
BV001